Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja termasuk dalam matakuliah wajib dari Teknik Industri.